Skip to main content

  Ik wil mijn lidmaatschap indienen voor de vereniging « les Amitiés belges de Monaco » :

  INFORMATIE :


  TARIEF :

  Jaarlijks lidmaatschap

  • Voor een volwassene 200€/ jaar

  • Voor een koppel 350€/jaar

  Voor de ondersteunende leden :

  het bedrag van de jaarlijkse contributie is naar eigen goeddunken van het lid te bepalen (min 1000€/ koppel)
  Er wordt een verrassingsevenement georganiseerd voor al de ondersteunende leden

  Online aanvragen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur. U ontvangt een e-mail met de bevestiging van de validatie van uw lidmaatschap.